logo

Zobacz nas na :
zaproś artystę

O nas

Antidotum Records ma na celu zmieniać postrzeganie świata przez ludzi. Powodem dla którego robimy muzykę, podróżujemy i koncertujemy z nią po całym świecie, nie jest odnoszenie sukcesów, pragnienie sławy i poklasku. Jest to coś o wiele większego. Jest to pragnienie przybliżania ludzi do Boga i dzielenie się tym co zrobił w naszym życiu. Świat, który promuje grzech w wielu postaciach wciąga, zabierając prawdziwą wolność. Osoba Jezusa Chrystusa jest Antidotum dla tego świata. Staramy się służyć naszą muzyką, aby każdy człowiek przybliżał się do Niego. Naszym celem jest trafianie do ludzkich serc.

 

 

2 Kor 5,1 Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.